Ilonetin tarina

Ilonetin tarina alkoi vuonna 2012

Ilonetin tarina alkoi vuonna 2012

Ilonet Oy on Ilomantsin kunnan 100% omistama osakeyhtiö, joka on rakennuttanut koko kunnan kattavan valokuituverkon. Yhtiön toimialana on rakentaa, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata kiinteää laajakaistaverkkoa ja sen liittymiä.

Ilonetin tarina alkoi vuonna 2012, jolloin hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 27.12.2012. Ilonet Oy:n hallituksen jäseninä olivat perustamisvaiheessa Hilkka Hiltunen (pj.), Kari Turunen (vpj), Heidi Hassinen, Juha Piitulainen ja Markku Lappalainen. Markku Lappalainen toimi myös yhtiön toimitusjohtajana.

Ilomantsilaiset tuskailivat jo pidemmän aikaa, miksi TV:n kaikki kanavat eivät näy kunnolla, huonolla säällä kolmospakettia ei voi katsella ja pankkiohjelma saattaa illalla katketa kesken laskujen maksamisen.

Tiedettiin, että tulevaisuus rakentuu digimaailmaan, yritysyhteydet pitää olla kunnossa yrittäjäystävällisessä Suomen itäisimmässä kunnassa.

Näistä lähtökohdista Ilomantsin kunta otti vuonna 2012 rohkean, mutta harkitun harppauksen tulevaisuuteen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisellä päätöksellään 12.11.2012 suunnitelman kuituverkkojen rakentamisesta Ilomantsin kunnan alueelle. Suunnitelman pohjalta laadittiin esitys yhtiön perustamisesta ja alustava reittikartta.

Lähtökohdaksi asetettiin, että hankeaikana, asuinpaikasta riippumatta liittymä rakennetaan kaikille yhtäläisin hintaperustein.


Sadan megan hanke auttoi alkuun

Valmisteluvaiheessa hyödynnettiin Maaseudun Sivistysliiton toteuttamaa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi, Kaista Pohjois-Karjalaan –hanketta järjestämällä mm. kuntalaisille tarkoitettuja infotilaisuuksia ja tekemällä kysely halukkuudesta liittyä laajakaistan käyttäjäksi.

Esittelytilaisuuksia eri kylillä ja Valoa kuidusta –messutapahtuma järjestettiin yhdessä Ilonet Oy:n, Ilomantsin kunnan, Maaseudun Sivistysliiton ja Vaara-Karjalan Leaderin kanssa.


Rakentaminen käynnistyy

Ilonet Oy:n liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan Ilomantsin laajakaistahankkeen taustat ja toimintaympäristö sekä toteuttamismalli ja siihen liittyvät toiminnalliset ja rahoitukselliset kysymykset.

Samalla päätettiin, että Ilonet Oy hakee lain 1186/2009 mukaista laajakaistarakentamisen tukea Ilomantsin kunnan alueelle rakennettavaan laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteluun ja rakentamiseen.

Tukea haettiin noin 5,9 miljoonaa euroa, josta puolet olisi mahdollista saada ennen töiden valmistumista. Runkoverkon enimmäiskustannus hakemuksessa laskettiin olevan 10,2 miljoonaa euroa.


Sadalla eurolla liittymän omistajaksi

Liittymän kampanjahinnaksi päätettiin 100 €/ liittymä ja kuukausimaksuksi 45 €. Netin käyttöä ja TV:n katselua varten liittymän omistajan piti hankkia päätelaite ja tv-boksi, joiden kampanja-ajan hinnaksi tuli 300 €. Liittymän nopeudeksi määriteltiin 100/100 Mbit/s.

Liittymien ennakkotilaukset vahvistettiin sopimuksilla ja uusia sopimuksia pyrittiin ensimmäiseksi myymään kunnan eteläisille alueille, joihin ensimmäiset kaapelit vedettiin. Työ alkoi kuitenkin keskuksen rakentamisella.

Ensimmäinen liittymä avattiin Haukivaaran kaupalle keväällä 2014.


Rakentajat maakunnasta

Asiantuntijaksi hankkeeseen valittiin Oy Cap-Net Finland Ab/ Ari Hakulinen. Hankekoordinaattoriksi valittiin 1.7. 2013 alkaen Johanna Räty Oy/ Johanna Räty. Lisäksi Taisto Volotinen toimi osa-aikaisena ”valokuitumiehenä” tehtävänään liittymämyynti ja valokaapelien sijoittamissopimusten tekeminen maanomistajien kanssa.

Reittisuunnitelman tekijäksi valikoitui Keypro Oy, joka sai koko kuntaa käsittävän suunnitelman valmiiksi joulukuussa 2013.

Valokuidun maahan sijoittamisen maanrakennusurakoijaksi valittiin Viestra Oy, joka oli hinnaltaan edullisin. Maakaapeleiden jatkamis- ja päättämistöiden sekä tilaajapään asennustöiden urakoijaksi valittiin JPM Cyber Service Oy. Molemmat sopimukset tehtiin koko urakka-ajaksi eli vuoden 2016 loppuun saakka.

Palveluoperaattoriksi valikoitui TeleKarelia, mutta vuoden 2014 lopulla Elisan ja TeleKarelian kaupan myötä operaattorina toimi Elisa. Jo seuraavana vuonna operaattoriksi otettiin Kaisanet.


Keskus ja 150 km kuitua 1. vuotena

Rakennustyöt aloitettiin käytännössä kesäkuussa 2013 juhannuksen jälkeen. Ensimmäisenä kohteena oli putkitusten rakentaminen keskuslaitteelle ja siitä edettiin muualle taajama-alueella. Maaseuturakentamisen kohteena olivat Maukkula – Haukivaaran kylät.

Vuoden 2013 aikana saatiin rakennettua noin 150 kilometriä valokuitua ja valmius noin 200 liittymään. Päätelaitteiden asentaminen alkoi tammikuussa 2014.


Työt edistyivät hyvin vuonna 2014

Vuoden 2014 työt käynnistyivät talopäiden kytkemisellä. Valokuidun maahan sijoittaminen ja jatkostöiden tekeminen jatkui toukokuussa roudan sulettua. Vuoden 2014 päättyessä liittymiä oli käytössä 251 ja rakennettavasta verkosta noin 70 % rakennettu.

Edistääkseen kerros- ja rivitalojen sekä liikehuoneistojen liittymistä laajakaistaverkkoon, Ilonet Oy:n hallitus päätti tarjota ns. sisäverkkosaneerausta taloyhtiöille hintaan 100,00 euroa / huoneisto.

Sisäverkko mahdollistaa noin 1000 liittymän käyttöönottamisen.


Rahahanat avautuivat

Viestintävirasto päätti myöntää hankkeelle valtion tukea 3.490.800 €, josta puolet saatiin käyttöön vuoden 2014 aikana.

Ilomantsin kunta haki Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolta Aluekehitysrahaston varoja kyläverkkojen rakentamiseksi. Kyläverkkotukipäätös oli 360.000 €, lisäksi Ilomantsin kunnan osuus oli 360.000 €. Tällä tuella rakennettiin kyläverkkoalueet Hattuvaarassa, Pihlajavaarassa, Möhkössä, Pötönvaaralla ja Kurenkankaalla yhteensä 38776 metriä.

Toinen kyläverkkohanke toteutettiin kunnan pohjoisosissa, siihenkin tukea tuli 460.000 €.

Verkon ylläpitosopimus tehtiin JPM Cyberservice Oy:n kanssa, näyttöpalvelusopimus Pogostan Tietoverkko Oy:n kanssa.


Tilatut liittymät valmiiksi jo vuonna 2015

Vuoden 2015 alussa liittymiä oli käytössä 251 ja rakennettavasta verkosta kaapelin maahan sijoittamisen osalta noin 70 % rakennettu.  Työt etenivät suunnitellun mukaisesti, valokuidun maahan sijoittamisen jälkitöitä lukuun ottamatta kaivutyöt oli tehty tilattujen liittymien osalta vuoden 2015 loppuun mennessä.

Liittymiä oli vuoden vaihteessa käytössä 887 ja asentamatta noin 350.

Runkokaapelointia on tehty vuosien 2013 - 2015 aikana (140+350+363) km = 853 km ja tilaajakaapelointia (60+160+167) km = 387 km eli yhteensä 1240 km.


Kokonaiskustannus vajaaseen 10 miljoonaan euroon

Verkon rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 9,6 miljoonaa euroa (alv 0%). Viestintävirasto vahvisti tukikelpoisiksi kustannuksiksi 18.1.2017 päätöksessään 5 839 521 €. Tämän perusteella Viestintävirasto maksoi Ilonet Oy:n laajakaistahankkeelle laajakaistarakentamisen valtiontukea 3 386 922 €.

Kokonaiskustannusta alensi se, että osa kyläverkosta rakennettiin Ilomantsin kunnan hankkeena ja kaikkia passiivia liittymiä ei rakennettu kohteeseen saakka, vaan jätettiin ne jakokaivoihin.

Kuitua on myös vuokrattu muille operattoreille.


Vakaalla pohjalla eteenpäin

Kuituverkko on kokonaan rakennettu, mutta rakentamistarpeita voi tulla vielä jonkin verran ja niihin on varauduttu. Ilonetin asiakasmäärä on n.1100 asiakasta. Lisäksi 22 taloyhtiötä on tilannut yhtiövastikkeellisen Talokaista-tuotteen, mikä oli mahdollista taloyhtiöiden sisäverkkosaneerauksen ansiosta. Tämän palvelun piirissä on n. 270 asukasta.

Tuotevalikoimaan ovat tulleet 100M liittymän lisäksi myös nopeammat liittymät 500M ja 1000M. Nopeammat liittymät ovat kiinnostaneet asiakkaita ja niiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa.

Ilonet Oy:n talous on vakaalla pohjalla. Siihen ovat vaikuttaneet hyvin suunniteltu ja toteutettu sekä kustannukset alittanut kuiturakentaminen, merkittävä Ilomantsin kunnan SVOP-sijoitus ja kuntaosuudet, Viestintäviraston tukipäätös ja pienenä pidetyt käyttökustannukset.

Yhtiö joutui ottamaan velkaa, jota väliaikainen rahoitus huomioiden oli vuosina 2015 – 2017 yli 5 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman osuus on kuitenkin enää noin 1,5 miljoonaa euroa. Rahoittajapankkina on Vaara-Karjalan Osuuspankki, joka toimi rakentamisvuosina Ilomantsin Osuuspankkina.

Ilonet kilpailutti palveluntuottajan vuonna 2018 ja valitsi palveluntuottajaksi Netplaza Oy:n, nykyisen Cinian. Verkon ylläpito ja näyttöpalvelusopimus on tehty JPM Cyberservice Oy:n kanssa, joka käyttää alihankkijanaan paikallista Pogostan Tietoverkkopalvelut Oy:tä.

Ilonetin nykyisessä hallituksessa jäseninä ovat: Hilkka Hiltunen (pj.), Kari Turunen (vpj), Hannele Komu, Juha Piitulainen ja Markku Lappalainen Toimitusjohtajaksi valittiin 1.1.2022 alkaen Ilonetin palvelukoordinaattori Heidi Hassinen, joka hoitaa myös Ilonetin asiakaspalvelua.