Kaapelinäytöt

Kaivutöihin ryhtyminen edellyttää sekä johtoselvitystä että lupaa aloittaa kaivutyöt

Kaivutöihin ryhtyminen edellyttää sekä johtoselvitystä että lupaa aloittaa kaivutyöt. Aina kun olet tekemässä esim. kaivuu-, maansiirto-, tai metsä-töitä, selvitä aina mahdollisten telekaapeleiden sijainti. Valokaapelin sijaintitieto on maksuton kaivutyön suorittajalle, kun kaapelinnäyttö tehdään arkipäivänä 8.00-16.00. Kaapelinäyttö, joka on sovittu vähintään kolme työpäivää ennen tarvetta, on maksuton. Tätä lyhyemmällä toimitusajalla tarvittu pikanäyttö on maksullinen. Mahdollisista kaapeli -tai laitevaurioista laskutetaan vian aiheuttajaa.

Lain mukaan (Laki sähköisen viestinnän palveluista, 241§) ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.

Tarkemmat ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä löytyy tästä.

Kaivulupa.fi palvelusta urakoitsijat saavat ladattua karttaotteen kaivupaikan alueen johtotiedoista sekä tarvittaessa tilata kaapelinäyttöjä. Kyselyt tehdään itsenäisesti kaivulupa.fi -sivujen kautta tai soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon  0800 133 544

KeyPro Oy, tuki– ja johtoselvitykset, puh. 0800 133 544 tai johtoselvitys@keypro.fi arkisin klo 07.00 – 17.00 www.kaivulupa.fi